Поверителност

Основна

    Въпреки, че на нас по принцип не са ни необходими предоставянето на идентифициращи лични данни като Вашaта електронна поща, име, физически адрес, телефонен номер и т.н. (общо "Лични данни"), моля, обърнете внимание, че за да ползвате някои от функциите и да участвате в дейностите, както и за да пазарувате в нашият магазин, ще бъде необходимо да предоставите малка част от Вашите лични данни на определени места в сайта. Като ни предоставяте личните си данни в този сайт, Вие напълно разбирате и недвусмислено се съгласявате със събирането и ползването на такива лични данни, съгласно условията, изложени в това известие за поверителност на информацията ("Условия за поверителност"). Ако не сте съгласни с тези Условия за поверителност, не предоставяйте личните си данни на този Сайт. Освен това ние си запазваме правото да променяме или допълваме тези Условия за поверителност по всяко време след публикуването им, следвайки промените в приложимото право.

Събрани лични данни и друга информация за потребителя

    За да осъществим една или повече от заявените функции или дейности, или за да можете Вие да получите достъп до наши продукти или услуги, ние ще събираме информацията единствено по законен и почтен начин. Въвеждането на задължителна информация на Сайта е означено със * или подобен знак. Можем да изискаме допълнителна незадължителна информация от Вас, за да опознаем по-добре клиентите си и за провеждане на директен маркетинг, както и за получавате подаръци ,бонуси, реклами и др.. Ако желаете, можете да предоставите изисканата информация. По време на събирането на информацията или впоследствие ние ще вземем необходимите мерки, за да гарантираме, че Вие сте наясно какви лични данни, както и за какви по-точно цели са ни необходими те. Сървърите ни разпознават и съхраняват информация за всеки посетител на Сайта, която обикновено не се счита за лична, като IP адрес и име на домейна на посетителя. Ние използваме потребителската информация, за да следим движението на потребителите в Сайта с цел подобряване на неговата използваемост. Вашият компютър предоставя тази информация автоматично винаги, когато влизате, освен ако не сте задействали блокиращата функция на някои браузери. Тази информация ни позволява да подобряваме сайта като го нагаждаме към Вашите интереси и предпочитания, или просто да улесняваме Вашата регистрация и достъп до различни услуги.

Ползване и разкриване на лични данни

    Предоставените ни чрез Сайта лични данни ще бъдат третирани по подходящ и внимателен начин. Без да ограничаваме предходното, ние ще използваме личните данни за осъществяване на желаната функция или дейности, така че Вие да можете да получите достъп до въпросните наши продукти и услуги, или с цел директен маркетинг.

Разрушаване и актуализиране на Лични данни

    В случай, че личните данни, които пазим не са ни необходими повече за никоя от целите, посочени в дял "Ползване и разкриване на лични данни" по-горе, ние се наемаме да вземем необходимите мерки за разрушаване , след изтичането на определен период от време. Ако сте ни предоставили лични данни , то Вие имате законното право, при разумно писмено предизвестие, да изискате проверка, промяна, допълване или изтриване на такива лични данни. Инструкции за това как да изискате проверка, промяна, допълване или изтриване на Вашите лични данни ще бъдат предоставяни при поискване.

Сигурност

    Можете да бъдете спокойни, че ние полагаме всички усилия, за да поддържаме сигурността на личните Ви данни като предотвратяваме неупълномощения достъп до тях с помощта на съответните технологични и вътрешни процедури.