Как сами да вземем размери за корнизи, пердета и текстилни щори

Важно!!! Преди да започнем...
Използвайте рoлетка и измервайте в сантиметри!

Пердета


Определяне вида и размера на корниза
Видовете корнизи могат се обобщят в две групи, тръбни и релсови. Тръбните обикновено се изработват от дърво или метал във вид на тръба, имат халки с кукички, декоративни накрайници и държачи (трегери) и често се закрепят на стената над прозореца. Релсовите представляват шини с един или по-вече улея, по които се движат кукичките. Изработват се от различни метали или ПВЦ и често се монтират на тавана. Възможен е и монтаж на стената посредством Г-обръзни планки.

При избора и оразмеряване на корнизите се съобразете със следното:
- Измерете всички прозорци, дори и да ви изглеждат напълно еднакви, при малка разлика в техните размери се стремете да изберете корнизи и пердета с еднакъв размер.
- Корниза трябва да бъде монтиран поне на 15-30см. над горният ръб на прозореца, което осигурява свободното отваряне на прозореца и намалява проникващата между стената и корниза светлина
- Дължината му трябва бъде поне 40-60см. по-голяма от ширината на прозореца - по 20-30 см. от двете му страни. Това дава възможност на завесате да се прибират без да закриват от светлата част на прозореца.
- Когато под прозореца е разположен отоплителен уред - например радиатор, е добре корнизът над прозореца да е окомплектован с по-дълги държачи (10-15см.), а този на тавана да се монтира на достатъчно разтояние от стената така, че пердето да може да застане пред радиатора.
- При прозорец заемащ по-голямата част от стената Ви препоръчваме да поставите корниза от едната до другата стена. - Когато ще поставяте завеса и перде, изберете двоен тръбен или двуканален релсов корниз, а при наличие на драперия – триканален.

Определяне размерите на пердето
При определяне размерите и вида на пердето се съобразете със следното:
- Ширината на пердето (разтоянието между левият и десният му край) зависи от дължината на корниза, а не от ширината на прозореца. А неговата височина представлява разтоянието от горния до долния край на пердето.
- Наборът на пердетата обикновено варира от 1:1.5 до 1:3, според това дали плата е плътен или тънък, и желанието Ви пердето да изглежда по набрано и богато, или по семпло и опънато. При по-голям набор /напр. 1:3/ пердето изглежда по-богато. Най-често използвания набор е 1:2 /т.е., за всеки метър от корниза са необходими 2м. плат/.
- Измерете височината поне на 2-3 места по дължината на корниза и изберете най-малкия размер, ако не желаете пердето да се влачи.
- В зависимост от избраната височина на пердето Ви препоръчваме да спазвате следните отстояния: 1-2см. над перваза на прозореца; 5-10см. под перваза; 2-3см. над радиатора; 2-3см. до пода.

При използване на релсови корнизиШирина (А). Когато прозореца заема по-голяма част от стената, най-често релсата се поставя от едната стена до другата. В останалите случаи е неоходимо релсата да бъде 40-60см. по-дълга от ширината на прозореца (виж. Фиг. 1). Ако е възможно, добре е да се поставят завършващи ъгли за по-красив резултат. Ширината на пердето (А) в готов вид е дължината на релсата /ако има поставени завършващи ъгли, е необходимо и те да се добавят към ширината на пердето/.

Височината (B) на пердето монтирано на релсов корниз представлява разстоянието от кукичката или щипката до там, до където желаете да стигне пердето (виж. Фиг. 2).
ВАЖНО
С предоставянето на тези размери, поемате пълна отговорност за крайния размер на Вашите пердета.При използване на тръбни корнизи


Ширина (А): Обикновено тръбните корнизи се поставят 20-30см. над прозореца, като излизат поне по 20-30 см от лявата и дясната страна (виж. Фиг. 3). Пердето, завесата трябва да покриват цялата дължина на кориза без накрайниците (декоративните елеманти) в краищата.Височина (B): Височината се измерва от кукичката или щипката до там до където желаете да бъде пердето (виж. Фиг. 4). Между крайните държачи и накрайниците (декоративните елеманти) на корниза оставете по една или по две халки.

При пердета с по-специфично ушиване:
на прашки, на халки или улей за нанизване директно на тръбен корниз, височината се измерва от горният край на корниза (виж. Фиг. 5). При тях се оставят 1-2 халки или прашки между крайните държачи и накрайниците (декоративните елементи) на корниза.

ВАЖНО
С предоставянето на тези размери, поемате пълна отговорност за крайния размер на Вашите пердета.


Римски щори


Щорите са изработени така, че да осигуряват лесен монтаж, поставене и снемане на плата. Обикновенно механизмите им са направени от праховобоядисан алуминий. Щорите могат да бъдат монтирани на тавана, над нишата на прозореца, както и в самата ниша. При монтаж на щора над отваряеми части предвидете разтояние от 15-30см ( в зависимост от височината на щората) , необходимо за прибиране (надипляне) на щората в горно положение – над отваряемата част от прозореца. Най-удачен е моделът, при който щората е закрепена за тавана. Механизъмът за задвижване е монтиран от дясната страна на щората, освен ако не изисквате разполагането му от лявата страна.

Щори монтирани в нишата на прозореца


Ширина (А): Измерете ширината на нишата на поне 2 места - в горния край, където ще бъде монтиран механизма, в средата и, или долу. За осигуряване свободно движение на щората, изберете най-малкото измерено разтояние (виж. Фиг. 6). Препоръчително е ширината на щората да бъде поне 2см. по-малка от ширината на нишата.

Височината (B): е разстоянието измерено от горния до долния край на нишата. Измерете го от лявата и дясната и страна и изберете по-малкото. Внимание, не всички ниши са правоъгълни и имат отвесни стени. Когато в една ниша искате да има няколко щори е необходимо да укажете размера по отделно на всяка една от тях, като оставите поне 1см. разтояние по между им.

ВАЖНО
С предоставянето на тези размери, поемате пълна отговорност за крайния размер на Вашите римски щори.


Щори монтирани пред нишата на прозореца


Ширина (А): Измерете ширината на нишата и добавете поне 25-40см., необходими за припокриване на отвора от двете му страни (виж. Фиг. 7).

Височина (B): е разтоянието от желаната позиция за монтаж на механизма до долен край на щората. Щората изглежда по естетично, когато започва 30-40см. над нишата и завършва на 10-20см. под нея. При наличие на прозореци разположени близко един до друг Ви препоръчваме щори с еднакъва височина и по възможност с еднаква ширина.

Щора монтирана за тавана
Височина (B): се измерва от тавана, а ширината се определя, както при щора покриваща нишата. Препоръчително е щората да се монтира за тавана.

ВАЖНО
С предоставянето на тези размери, поемате пълна отговорност за крайния размер на Вашите римски щори.