1 Позиция

Римските щори са създадена да внесат елегантност в интериора, придават индивидуалност и неповторим стил. Със съвременните си решения и възможности римските щори прекрасно заместват ролята на пердета или завеси.

Моля, изберете позиция на щората:

  • В нишата
  • Пред нишата

2 Прозорец

  • Standard
  • Black Out Lining
  • Interlined

3 Размери

4 Изработка